ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΥΟΥ

εργαζομενη- εγκυος     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΥΟΥ

Προσφάτως ψηφισθείς νόμος επέκτεινε το διάστημα προστασίας της εγκύου στους 18 μήνες από 12 που ήταν προηγουμένως, με την προϋπόθεση ότι η μειωμένη απόδοση στην εργασία της συνδέεται στενά με την εγκυμοσύνη. Επομένως, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοχτώ μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό. Μάλιστα αυτή η προστασία δεν αλλάζει σε σχέση με το αν ο εργοδότης ή ακόμα και η ίδια η εργαζόμενη γνώριζαν ή όχι το γεγονός της εγκυμοσύνης, ενώ ισχύει ακόμα και αν δεν έχει υπογραφεί σχέση εργασίας. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι η προστασία της εγκύου παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο ανεξάρτητα από την εκ μέρους του εργοδότη γνώση της εγκυμοσύνης της.

Υπολογισμός Μισθού

Προσφορά Εργασίας

Προσφορά θέσεων
εργασίας στα τουριστικά
επαγγέλματα από
εργοδότες

Επικαιρότητα

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ...

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2019...

Περισσότερα...

ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ...

Περισσότερα...

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ...

Περισσότερα...

 Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων