ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΟΜΠΥΤα πορίσματα της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων Ημερίδα με θέμα την Παρουσίαση της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών «Το τίμημα της λιτότητας- οι επιπτώσεις στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση οι επιπτώσεις για τις γυναίκες είναι δραματικές λόγω των περικοπών των θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα όπου οι πλειοψηφία των εργαζόμενων είναι γυναίκες καθώς και των περικοπών των μισθών. Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2012 σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των γυναικών σε 12 κράτη- μέλη όσον αφορά το Δημόσιο τομέα. Επιπλέον, οι γυναίκες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την αμειβόμενη εργασία προκειμένου να καλύψουν ανάγκες που πλέον δεν καλύπτει το κράτος και που αφορούν στην φροντίδα της οικογένειας, των παιδιών και των ηλικιωμένων. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία έγιναν περικοπές 50% στα προγράμματα για την υγεία των τσιγγάνων, μειώθηκε κατά 20% το επίδομα ανεργίας όπως και οι άδειες μητρότητας- πατρότητας, στην Αγγλία έγιναν περικοπές στα προγράμματα κατά της βίας των γυναικών, στην Ισπανία σημειώθηκε μείωση 50% για την παιδεία καθώς και περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα. Η ομάδα των γυναικών που πλήττεται περισσότερο από τα μέτρα είναι οι ανύπαντρες μητέρες και οι μόνες γυναίκες συνταξιούχοι. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης για την ισότητα, την κατάργηση θεσμών όπως το Υπουργείο Ισότητας στην Ισπανία, το κλείσιμο των γυναικείων οργανώσεων και τον περιορισμό του εθελοντικού προσωπικού.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Πριν την οικονομική κρίση παρατηρούνταν χαμηλή αλλά αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, χαμηλή αλλά αυξανόμενη συμμετοχή στην απασχόληση, υψηλό αλλά μειούμενο ποσοστό ανεργίας. Επιπλέον, το οικογενειακό μοντέλο ήταν δυιστικό. Από τη μια μεριά άντρας κουβαλητής και γυναίκα με χαμηλό ή μεσαίο μορφωτικό επίπεδο και από την άλλη δύο σύζυγοι πλήρους απασχόλησης με το 85% να έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, πριν την κρίση η μητρότητα είχε μικρή αρνητική επίδραση στην απασχόληση, το ποσοστό απασχόλησης ήταν το ίδιο για Ελληνίδες και μετανάστριες, ενώ στις ευέλικτες μορφές εργασίας υπήρχε υπεραντιπροσώπευση των γυναικών και συγκεκριμένα των νέων, μεταναστριών, με χαμηλή μόρφωση. Παράλληλα, υπήρχε δυναμική είσοδος των γυναικών στη σταθερή απασχόληση, στους προστατευόμενους τομείς της αγοράς εργασίας και σε επαγγέλματα υψηλού κύρους. Το 2008 το 81,5% των γυναικών είχε σταθερή και πλήρη απασχόληση, το 33,1% είχε μόνιμη θέση στο δημόσιο, το 49,2% ασκούσε επιστημονικά επαγγέλματα, το 50,2% τεχνολογικά, ενώ ο μέσος γυναικείος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ήταν κατά 22% χαμηλότερος του αντρικού.

Η εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των συμβασιούχων, το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο, τη μείωση της απασχόλησης των μεταναστριών σε οικιακές εργασίες και το κλείσιμο των προοπτικών τους για καλή απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο δημόσιο είναι η μείωση των αποδοχών και ο εξαναγκασμός για συνταξιοδότηση, ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι οι θεσμικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο, η μείωση του κατώτατου μισθού και η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι γυναίκες θίγονται περισσότερο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής γιατί υπεραντιπροσωπεύονται στο δημόσιο, στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, στους χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους και είναι πιο ευάλωτες στις ατομικές διαπραγματεύσεις μισθών και στους εκβιασμούς εργοδοτών για την επιβολή όρων και συνθηκών εργασίας που καταστρατηγούν τα δικαιώματα.

Οι επιπτώσεις στο ασφαλιστικό είναι οι αλλαγές του συνταξιοδοτικού συστήματος, η εξίσωση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια με πρόωρη συνταξιοδότηση στα 60, αύξηση του χρόνου ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα 40 έτη από 33,33, περικοπή του ποσού της πρόωρης σύνταξης κατά 6%, μείωση του συντελεστή υπολογισμού του ύψους των συντάξεων και βαθμιαία κατάργηση του δικαιώματος της πρόωρης συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, οι μεσο-μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ως προς τις γυναίκες είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η μείωση του ύψους των συντάξεων σε σχέση με τους άνδρες, οι συντάξεις πείνας για όσες είναι ασφαλισμένες πριν το 1993 με λίγα συντάξιμα έτη, η απώλεια πλήρους σύνταξης για τις νέες γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, ενώ αναμένονται νέες σαρωτικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης των αποθεματικών και των ελλειμμάτων των ταμείων, καθώς και αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα.