ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΚΑΝΕΠ  Η ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 15- 24 ΕΤΩΝ

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης , η εταιρεία GPO και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το 16,9% των νέων ηλικίας έως 24 ετών βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Η κρίση στη Νότια Ευρώπη γεννά ένα νέο λούμπεν προλεταριάτο στο οποίο έχει δοθεί ο όρος NEETs και σημειώνει κατακόρυφη αύξηση σε Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων ΝΕΕΤs είναι τα εξής:

 

  • Συνήθως έχουν προηγούμενη εποχική- περιστασιακή απασχόληση (από 6 μήνες ως 1 χρόνο) στους κλάδους της εστίασης, της αναψυχής και του τουρισμού.
  • Το 30,7% δεν έχει εισέλθει ποτέ στην αγορά εργασίας και το 32,6% είναι μακροχρόνια άνεργοι.
  • Το 41% προέρχεται από οικογένειες με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα (κάτω από 1000 ευρώ).
  • Η πλειοψηφία τους έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ωστόσο στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αποκλεισμένων νέων με πτυχίο τροτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν και οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι επαγγελματικών λυκείων ή τεχνικής σχολής.
  • Για το 85% αυτών των νέων μοναδική πηγή στήριξης είναι η οικογένειά τους.
  • Στην πλειονότητά τους είναι άγαμοι, το 87,2% διαμένει με την οικογένεια και μόνο το 10% συγκατοικεί ή μένει μόνο του.
  • Το 75% δεν έχει παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Το 42,9% έχει εγκαταλείψει το σχολείο για οικονομικούς λόγους.
  • Τέλος, οι γυναίκες κατέχουν άλλη μία δυσάρεστη πρωτιά, αφού εκπροσωπούνται με ποσοστό 54,4% στους Έλληνες NEETs έναντι ποσοστού 45,6% των ανδρών.

 

Υπολογισμός Μισθού

Προσφορά Εργασίας

Προσφορά θέσεων
εργασίας στα τουριστικά
επαγγέλματα από
εργοδότες

Επικαιρότητα

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ...

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2019...

Περισσότερα...

ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ...

Περισσότερα...

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ...

Περισσότερα...

 Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων