ΤΑΠΙΤ: Αρπαγή Ταμειακών Διαθεσίμων

images ΑΡΠΑΓΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
05/09/2016

ΤΑΠΙΤ: ΑΡΠΑΓΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.

Ο Υπουργός Εργασίας με απόφαση του ήρε τη διαφωνία της Κυβερνητικής Επιτρόπου με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα και έδωσε εντολή για την άμεση μεταφορά των «πλεοναζόντων» ταμειακών διαθεσίμων των Τομέων εφάπαξ παροχών του Ταμείου, με προσχηματική επίκληση την "καλύτερη απόδοση του επιτοκίου" στην Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση με τις ιδιωτικές τράπεζες που διατηρεί τους σχετικούς λογαριασμούς.
Στην πράξη ο Υπουργός Εργασίας «απαλλοτριώνοντας» τη συντριπτική πλειοψηφία των ταμειακών διαθεσίμων (πλην αυτών που αφορούν δαπάνες του επόμενου δεκαπενθημέρου) αποδυναμώνει την όποια ελάχιστη διασφάλιση για απονομή των εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους την ώρα που το ΙΚΑ παρακρατεί και δεν αποδίδει τις εισφορές της Πρόνοιας ενώ τα αποθεματικά στην ΤτΕ είτε ως κοινό κεφάλαιο είτε ως repos αντιμετωπίζονται όχι ως περιουσία των Ταμείων αλλά ως μέσο αποφυγής πιστωτικού γεγονότος από ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής των συντάξεων.
Επιπρόσθετα κάλεσε το Δ.Σ. του Ταμείου «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους διατήρησε σημαντικά ποσά σε λογαριασμούς των εμπορικών τραπεζών με πολύ χαμηλά επιτόκια με αποτέλεσμα την σημαντική απώλεια εσόδων για το Ταμείο»!!!
Η ...κομμουνιστική κατά δήλωση της, πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Εργασίας απώλεσε και το τελευταίο φύλο συκής!

 Επισυνάπτεται  η απόφαση του Υπουργού Εργασίας

pdf1

Επικαιρότητα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ...

Περισσότερα...

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ...

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Περισσότερα...

 ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περισσότερα...

ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ILO ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων