Δελτίο Τύπου _Τουρισμός και ανάπτυξη

toy «Τουρισμός και ανάπτυξη: Βασικά μεγέθη, κλαδικές διασυνδέσεις, αγροτροφικό σύστημα»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31.07.2017


Δημοσίευση μελέτης με τίτλο:

«Τουρισμός και ανάπτυξη:
Βασικά μεγέθη, κλαδικές διασυνδέσεις, αγροτροφικό σύστημα»

 

Η Ομοσπονδία μας, η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας δίνουν στη δημοσιότητα μελέτη με τίτλο: «Τουρισμός και ανάπτυξη: Βασικά μεγέθη, κλαδικές διασυνδέσεις, αγροτροφικό σύστημα». Η μελέτη αποσκοπεί στη συμβολή ανάπτυξης διάλογου για το αναπτυξιακό πρότυπο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και αποτελεί τη συνέχεια της συζήτησης που προηγήθηκε σε ημερίδα που συνδιοργάνωσε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης τον Απρίλιο του 2017 με θέμα: «Τουρισμός, Διακλαδική Δυναμική και Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://www.inegsee.gr/#ekdosis

Συγγραφέας: Ευάγγελος Νικολαΐδης.
Στη μελέτη διατυπώνεται η άποψη ότι η τρέχουσα συγκυρία διευκολύνει τον εμπλουτισμό της κυριαρχούσας οπτικής υπό την οποία παραδοσιακά αντιμετωπίζεται ο τουρισμός. Από τις ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στον αριθμό των τουριστικών αφίξεων τίθεται το εύλογο ερώτημα κατά πόσο το όφελος διαχέεται, σε όρους εισοδήματος και απασχόλησης, αφενός μεταξύ των επιχειρήσεων που άμεσα συνδέονται με τον τουρισμό, αφετέρου αν στο όφελος συμμετέχουν και οι κλάδοι οι οποίοι συνδέονται με αυτόν με έμμεσους τρόπους. Το εν λόγω γενικό ερώτημα μπορεί να τεθεί και σε γεωγραφικούς όρους.

Με στόχο την ανάδειξη και την πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που απορρέουν από την ευνοϊκή εξέλιξη των αφίξεων, η μελέτη –εκτός από την ανάλυση των άμεσων δεικτών (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, τουριστική δαπάνη)– επικεντρώνεται σε δύο ακόμη τομείς: Ο πρώτος αφορά τις εγχώριες κλαδικές διασυνδέσεις που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν με την αξιοποίηση του εισερχόμενου τουρισμού. Ο δεύτερος αφορά τις αναπτυξιακές δυνατότητες για την αναβάθμιση της χώρας, πέραν του ρόλου της ως χώρας υποδοχής, και ως χώρας αποστολής τουριστών και ως οικονομίας προσφοράς ενδιάμεσων και τελικών αγαθών και υπηρεσιών με προορισμό τη διεθνή τουριστική ζήτηση εκτός Ελλάδας. Με βάση τα ανωτέρω, η μελέτη εστιάζει στην ανάδειξη μιας περισσότερο ισορροπημένης και ολιστικής οπτικής για τον εξωστρεφή και αναπτυξιακό ρόλο του τουρισμού.

Ωστόσο, η εκπλήρωση του πολυδιάστατου ρόλου του τουρισμού για την εθνική οικονομία, όπως περιγράφηκε παραπάνω, προϋποθέτει αντίστοιχου επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. Ο ποιοτικός, ο πολυδιάστατος θεματικός, ο τουρισμός των 365 ημερών προϋποθέτει ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και αυτή μπορεί να είναι υψηλή μόνο με ανάλογες εργασιακές σχέσεις, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτό δεν συνιστά απλώς μια διαπίστωση ή μια έκκληση, αποτελεί τη βάση των διεκδικήσεων και του αγώνα των εργαζομένων για τη θέσπιση και τον έλεγχο κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και την τήρησή του από τους εργοδότες.

Η πρόσφατη 24ωρη απεργία του κλάδου βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση.

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ...

Περισσότερα...

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...

Περισσότερα...

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ...

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2019...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων